venres, 3 de maio de 2013

XIII CROSS ESCOLAR CEP de RIOMAIOR

A Asociación de Nais/Pais de Alumnos/as do CEP de Riomaior, en Vilaboa, coa colaboración do Claustro de Profesores e do Concello de Vilaboa, está a organizar o XIII CROSS ESCOLAR CEP de RIOMAIOR, que se celebrará o domingo, 19 de Maio de 2013, como colofón á Semana Cultural que se vai desenvolver no Centro, e con tal motivo, comprácese en convidar aos alumnos/as dese Centro a participar nas diferentes probas, para as que se establecen as seguintes categorías: 1. CATEGORÍAS:

CATEGORÍA ANO NACEMENTO DISTANCIA

3 anos mixto

2009
150 mts.
4 anos mixto
2008
200 mts.
5 anos mixto
2007
250 mts.
Minibenxamín Feminino
2005/06
400 mts.
Minibenxamín Masculino
2005/06
400 mts.
Benxamín Feminino
2003/04
700 mts
Benxamín Masculino
2003/04
900 mts.
Alevín Masculino
2001/02
1.500 mts.
Alevín Feminino
2001/02
900 mts.
Infantil Masculino
1999/00
2.000 mts.
Infantil Feminino
1999/00
1.500 mts.

 • En todas as categorías, agás en Ed. Infantil, estableceranse dúas probas: unha para a categoría masculina e outra para a feminina.
 • Nas probas de 3, 4 e 5 anos só participarán as nenas e nenos do CRA de Vilaboa.

B) INSCRICIÓNS:
Todos os Centros participantes deberán enviar ao CEP de RIOMAIOR, vía FAX, correo ordinario ou e-mail, antes do día 12 de Maio, a relación de atletas participantes, ordenados por categorías. Para ter opción a puntuar por equipos, o número mínimo de atletas participantes será o seguinte:
 • Centros de Ed. Primaria: 15 participantes.
 • Centros de ESO: 10 participantes.
C) DOCUMENTACIÓN:
Nos dorsais, que deberán vir preparados polos respectivos Delegados de cada Centro, debe constar:
 • Nome e Apelidos do atleta.
 • Categoría na que participa.
 • Colexio ao que pertence e dorsal que lle corresponde.

D) HORARIO DAS PROBAS E ORDE DAS SAÍDAS:
As probas darán comezo ás 10 h. da mañá do domingo 19 de maio. Os Delegados oficiais dos Centros poderán confirmar a composición dos seus equipos na Secretaría ata 30 minutos antes do comezo da competición.

 1. BENXAMÍN FEMININO (700 mts. aprox.)........................................10:00 h.
 2. BENXAMÍN MASCULINO (900 mts. aprox.)......................................10:20 h.
 3. ALEVÍN FEMININO (900 mts. aprox.)............................................10:45 h.
 4. MINIBENXAMÍN FEMININO (400 mts. aprox.)..................................11:10 h.
 5. MINIBENXAMÍN MASCULINO (400 mts. aprox.)................................11:20 h.
 6. 3, 4 e 5 anos (150, 200 e 250 mts. aprox.)....................................11:30 h
 7. ALEVÍN MASCULINO (1.500 mts. aprox.).......................................11:50 h.
 8. INFANTIL FEMININO (1.500 mts. aprox.).......................................12:10 h.
 9. INFANTIL MASCULINO (2.000 mts. aprox.).....................................12:30 h.

E) CLASIFICACIÓNS:
Estableceranse dúas clasificacións:
 1. Individual, facendo figurar a todos os atletas segundo a súa orde de chegada.
 2. Por equipos, sumando os puntos obtidos polos 4 atletas mellor clasificados, resultando vencedor o equipo que menos puntos acade.

F) OUTRAS NORMAS XERAIS:
 • Á Secretaría só se poderán dirixir os/as Delegados/as de cada Centro.
 • Os Delegados dos Centros serán responsables da seguridade dos seus atletas, estean ou non afiliados ao Seguro Deportivo.
 • Os Delegados terán ao seu dispor, na Secretaría, “vales” para trocar por refrescos e/ou bocadillos.
 • Á cámara de chamadas só poderán acceder os atletas 5 minutos antes do comezo da proba ao seren chamados pola megafonía.
 • Os/as atletas poderán cambiarse nos vestiarios do Pavillón de Riomaior. En todo caso, a Organización non se responsabiliza dos obxectos ou vestimentas depositados nos mesmos.
 • Os/as Delegados/as deberán velar porque os seus atletas non invadan as zonas correspondentes ao circuíto das probas, manteñan en condicións hixiénicas os espazos que ocupen e amosen en todo momento actitudes acordes coa nosa condición de educadores.
 • Se algún Centro presentase menos atletas dos establecidos como número mínimo, eses alumnos/as poderán participar individualmente na categoría que lles corresponda, pero o seu Centro non puntuará como tal para a adxudicación dos Trofeos.
 • As infraccións das normas xerais de conduta deportiva durante o desenvolvemento das probas, así como outros aspectos non recollidos nas presentes normas regularanse pola normativa da Federación Galega de Atletismo.

Esperando contar cunha numerosa participación do seu Centro, aproveitamos a ocasión para enviarlles unha aperta cordial.
Riomaior, 10 de abril de 2013

Ningún comentario: