mércores, 18 de febreiro de 2015

Documento do protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en atención temperá (Xunta de Galicia)

..:"Co obxectivo de establecer esa debida coordinación, procurar a complementariedade das intervencións e garantir un modelo único de intervención, foi elaborado o presente protocolo, froito do traballo interdisciplinario e colaborativo do persoal especialista e técnico da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Consellería de Sanidade e da Consellería de Traballo e Benestar.
Un protocolo de coordinación deséñase como unha ferramenta de traballo para os profesionais que participan na atención a nenos e nenas de 0 a 6 anos con trastornos do desenvolvemento ou en risco de padecelos"....

Ningún comentario: