mércores, 7 de decembro de 2016

Concurso de postais de Nadal do Concello de Cangas


- X CONCURSO DE POSTAIS DE NADAL-


Bases:

·        Destinatarios: Establecerase unha única categoría para nen@s de idades comprendidas entre os 3 e os 15 anos.
·        Postais: Versarán sobre o Nadal, e farase alusión á biblioteca e ao mundo da lectura. Todas as postais deben ir identificadas na súa parte traseira cos datos persoais do participante (nome, apelidos, dirección, idade e teléfono).
·        Formato e materiais: O formato a presentar será en cartolina A4 facilitada pola biblioteca.
·        Presentación dos traballos: Cada participante poderá entregar unha única postal.
·        Entrega das postais: O prazo de entrega establécese do 1 ao 23 de decembro do 2016.
·        Exposición: As postais estarán expostas na Biblioteca dende a súa presentación  ata o día de entrega de premios.
·        Premios: Haberá unha postal gañadora en cada Biblioteca. Cada gañador recibirá un lote de libros. Os gañadores daranse a coñecer o 10 de xaneiro do 2016. De entre as cinco postais gañadoras, seleccionarase unha, que será a imaxe do cartel que anuncie a  seguinte edición do concurso.
·        Propiedade: O Concello de Cangas resérvase a posibilidade de publicar as obras presentadas a concurso no momento que considere conveniente. Neste sentido o autor renuncia a calquera tipo de remuneración polos seus dereitos de autor, e o exemplar que entregue da súa obra quedará en propiedade do Concello de Cangas.
·         A participación no concurso implica a plena aceptación das bases.
·         A organización resérvase o dereito a cancelar o concurso ou resolver os imprevistos sen estar obrigado a comunicarllo previamente aos participantes.
·        Máis información: Para calquera dúbida póñase en contacto co bibliotecari@ ou en www.bibliotecasmunicipaisdecangas.blogspot.com

www.bibliotecaspublicas.es/cangas/Ningún comentario: