martes, 5 de abril de 2016

Enquisa aberta de CEAPA sobre acoso escolar

Co fin de coñecer en maior profundidade a incidencia e gravidade dos casos de acoso escolar, así como as respostas ofrecidas tanto desde os centros educativos como desde as familias, CEAPA vai realizar un estudo interno entre as súas Confederacións, Federacións e as súas ANPAs.

Para iso, elaboramos un cuestionario anónimo a cumprimentar polas familias con distintas preguntas relacionadas sobre o acoso escolar.

Ningún comentario: