mércores, 19 de abril de 2017

Información campamentos da Xunta

Bo día,
Achegamos a información do Programa Acción de verán 2017.
  
Para poder participar na Campaña de Verán 2017, cómpre destacar:
- Os/As nados/as no ano 1999 non poderán cumprir 18 anos antes da finalización do campamento.
- Os/As nados/as no ano 2008 deberán ter cumpridos 9 anos ao inicio do campamento.
Para ser admitido no campamento será necesario non padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio nin trastorno de conduta e/ou de comportamento que dificulte a convivencia.
Ningún/ningunha participante poderá ser admitido/a en máis dun campamento por ano.
O incumprimento destas normas dará lugar á inadmisión da solicitude.
 
 

Ningún comentario: