xoves, 18 de maio de 2017

Enredos verán Concello de cangas

 O concello de Cangas informa:


ATENCIÓN: ampliase o prazo de inscripción para as familias con fillos/as counha discapacidade superior ó 33%.


As concellarías de Xuventude e Voluntariado, Ensino e Deportes e Servicios Sociais, Igualdade e Sanidade deciden ampliar o prazo de inscrición para as familias con menores que teñan una discapacidade superior ao 33% e non precisen de axuda dunha terceira persoa.
 Na vindeira semana publicarase no taboeiro de anuncios da Casa da Xuventude  e na páxina web do concello a listaxe dos/das menores participantes, para que todas as familias revisen e comproben que os seus fillos/as están anotados e darlle un prazo de 5 días hábiles, dende o día da publicación, para correxir posibles erros.


+ info: cangas. gal

Ningún comentario: