martes, 17 de novembro de 2009

ASAMBLEA XERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea Xeral Ordinaria da Asociación a celebrar o vindeiro dia 26 de novembro de 2009 na biblioteca do centro ás 18:30 horas, e en segunda convocatoria ás 19:00 horas no mesmo lugar co seguinte Orde do día:
  • Letura e aprobación, se procede da acta anterior.
  • Actividades extraescolares: Gardas dos pais/nais, autorización de saída o remate da actividade, axustes nos horarios, orde nas entradas, puntualidade na recollida, etc
  • Compra dun teléfono movil para a Anpa.
  • Presentación da nova camiseta do cole
  • Presentación do blog da Anpa.
  • Consello escolar.
  • Reunión coa alcaldesa.
  • Nova información sobre o sistema “Libros de texto”: Resultados da enquisa anónima feita no colexio. Votación sobre dito sistema e votación sobre se debemos adoptar algun tipo de iniciativa. Votación colocación pancarta. Información sobre accións da plataforma pola gratuidade, etc.
  • Rogos e preguntas.

A Presidenta

Ningún comentario: