venres, 28 de febreiro de 2014

MATRÍCULA 2014-2015

Comeza o período de matrícula para o curso 2014-2015
Os postos escolares vacantes están publicados no taboleiro de anuncios do centro.

Prazos: 
 • Solicitude de admisión e entrega de documentación: do 1 ao 20 de marzo. 
 • Presentación de documentación adicional se hai que baremar: do 24 de marzo ao 4 de abril. 
 • Publicación de listas provisionais de admitidos e non admitidos: antes do 25 de abril. 
 • Publicación de listas definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio. 
 • Formalización de matrícula: do 20 ao 30 de xuño. 
Documentación necesaria: 
 • Impreso de solicitude de admisión (recóllese en Conserxería) 
 • Fotocopia do libro de familia ou do DNI 
 • 2 fotografías tamaño carné 
 • Certificado médico ou fotocopia da cartilla de vacinas 
 • Fotocopia da cartilla da seguridade social ou seguro do/a neno/a 
 • Certificado de matrícula do centro de procedencia, de ser o caso

Ningún comentario: