sábado, 1 de marzo de 2014

ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DA ANPA A RUA 25/02/2014

Comenza a asamblea as 17:00h

Asisten 11 persoas

Unico punto da orde do día “Campaña de promoción da gratuidade universal dos libros de texto no ensino público obrigatorio galego”


Procedese coa letura do comunicado enviado pola confederación Anpas Galegas, debatese o tema e procedese á votación.

Acordase por unanimidade, solicitar á Administración Educativa da Comunidade Autónoma a implantación dun sistema de préstamo universal e gratuíto para os libros de texto no ensino público obrigatorio.

Remata a asamblea ás 17:30h

Ningún comentario: