luns, 11 de decembro de 2017

XI Concurso postais de Nadal


11ª edición do Concurso de Postais de Nadal das Bibliotecas Municipais de Cangas


- XI CONCURSO DE POSTAIS DE NADAL-


Bases:

·         Destinatarios: Establecerase unha única categoría para nen@s de idades comprendidas entre os 3 e os 15 anos.
·         Postais: Versarán sobre o Nadal, e farase alusión á biblioteca e ao mundo da lectura. Todas as postais deben ir identificadas na súa parte traseira cos datos persoais do participante (nome, apelidos, dirección, idade e teléfono).
·         Formato e materiais: O formato a presentar será en cartoliña A4 facilitada pola biblioteca.
·         Presentación dos traballos: Cada participante poderá entregar unha única postal.
·         Entrega das postais: O prazo de entrega establécese do 1 ao 22 de decembro do 2017.
·         Exposición: As postais estarán expostas na Biblioteca dende a súa presentación  ata o día de entrega de premios.
·         Premios: Haberá unha postal gañadora en cada Biblioteca. Cada gañador recibirá un lote de libros. Os gañadores daranse a coñecer o 10 de xaneiro do 2018. De entre as cinco postais  gañadoras, seleccionarase unha, e ésta será a imaxe do cartel que anuncie a  seguinte edición do concurso.
·         Propiedade: O Concello de Cangas resérvase a posibilidade de publicar as obras presentadas a concurso no momento que considere convinte. Neste sentido o autor renuncia a calquera tipo de remuneración polos seus dereitos de autor, e o exemplar que entregue da súa obra quedará en propiedade do Iltmo. Concello de Cangas.
·          A participación no concurso implica a plena aceptación das bases.
·          A organización resérvase o dereito a cancelar o concurso ou resolver os imprevistos sen estar obrigado a comunicárllo previamente aos participantes.
·          Máis información: Para calquera dúbida póñase en contacto co bibliotecari@ ou en www.bibliotecasmunicipaisdecangas.blogspot.com
www.bibliotecaspublicas.es/cangas/

Ningún comentario: